— (311)

جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو می‌کند . (صالحی،…

— (310)

1-7-اهداف تحقیقدر این پژوهش محقق به طور کلی دارای یک هدف اصلی بوده که اینک هدف اصلی این تحقیق بیان خواهد شد: بررسی سیاست کیفری ایران و انگلستان در خصوص…

— (309)

مرحله نخست: گرد آوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در يك مطالعه كتابخانه اي و اسنادي، پژوهش‌ها و منابع موجود داخلي و مرتبط با موضوع جمع آوري و طبقه بندي خواهد…

— (308)

تقدیم به :ساحت مقدس آقا امام زمان مهدی موعود (عج) که نور وجودش همیشه روشنگر، تاریکی‌هاست و تقدیم به انسانهای عارف و شیفتگان طریق حقیقت و عدالت….تقدیر وسپاس:خدایا، سپاسی و…

— (307)

ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است به استوارترین تکیه گاهم، دستان پرمهر پدرم… ،به سبزترین نگاه زندگیم،…

— (306)

2. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید تلاش کرده تا راهکارهایی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق صدور حکم، آزادای مشروط و دیگر مجازات های جایگزینی در جهت حبس زدایی اقدام…

— (305)

2-6) پیشینه تحققاتی2-6-1) پیشینه تحقیقات خارجی2-6-2) پیشینه تحقیقات داخلی2-6-3) تأثیر طرح هدفمندی بر وقوع جرائم در شهرستان قمفصل سوم روش تحقیق3-1 مقدمه3-2 روش تحقیق3-3) اجرای تحقیق3-4) قلمرو تحیق3-5) تعریف جامعه3-6)…

— (304)

در این رابطه تبصره ماده 1169 قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».در فقه…

— (303)

1. سازمان بهزیستی چگونه می تواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از بزه کودک آزاری تاثیر داشته باشد؟2. انواع کودک آزاری در جهان و ایران کدامند؟3. انواع پیشگیری از…

— (302)

1-یکسان نبودن اهمیت جرایم2-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب3-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.چه بسا اتفاق…