دانلود مقاله رایگان

فرمت ورد: رساله دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی : بررسي روايات كيكاووس در متون اساطيري، حماسي، تاريخي ايران و مقايسه‌ي آن با روايات مشابه ملل ديگر

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

موضوع:

بررسي روايات كيكاووس در متون اساطيري، حماسي، تاريخي ايران و مقايسه‌ي آن با روايات مشابه ملل ديگر

 

پایان‌نامه‌ی ارایه شده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز به عنوان بخشی از فعالیت‌های تحصیلی لازم برای اخذ درجه‌ی دکتری

در رشته‌ی:

زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات حماسی

از دانشگاه شیراز

شیراز

 

استاد راهنما:

دکتر اکبر نحوی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

چکیده

کیکاووس فرزند کیقباد و دومین شاه کیانی در شاهنامه پرماجراترین شاه در روایات ملّی ایران می باشد و مشهورترین داستان‌های حماسی ایران بیش‌تر در دوران کیکاووس و به سبب کارهای نابخردانه‌ی او صورت پذیرفته‌اند و به همین علت نامبردارترین شخصیت‌های پهلوانی شاهنامه در دوران کاووس می‌زیسته‌اند و یا اوج پهلوانی‌های ایشان در این دوران بوده می باشد. از این گذشته داستان‌ها و روایات پیرامون کاووس مانند توان جوان کردن پیران و شفا بخشیدن به زخمیان جنگ، به آسمان رفتن و جفا بر فرزند  شباهت بسیاری با داستان‌ها و روایت‌های دیگر ملل دور و نزدیک جهان دارد که تاکنون مطالعه مستقل و جامعی درمورد‌ی دلیل و ریشه‌ی این شباهت‌ها انجام نشده می باشد. این رساله در پنج فصل آغاز به نقل روایت‌های کیکاووس در دوران‌های مختلف و سپس مطالعه و مقایسه‌ی این روایت‌ها، نقل روایات مشابه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

  1. فصل اول: مقدمه

1-1 معرفی بعضی منابع و مآخذ

1-2 پیشینه‌ی پژوهش

1-3 روش پژوهش

1-4 پرسش‌های پژوهش

  1. فصل دوم: نقل روایت‌های کیکاووس
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-1 بخش نخست: کاووس در منابع هندی

2-1-1 ریگ‌ودا

2-1-2 مهابهارات

2-1-3 مقایسه و مطالعه

2-1-3-1 نمونه‌هایی از رفتارهای روحانی کاووس

2-2 بخش دوم: کاووس در منابع پیش از اسلام

2-2-1 متون اوستایی

2-2-1-1  یشت‌ها

2-2-1-2 دیگر متون اوستایی

2-2-2 متون پهلوی

2-2-2-1 دینکرد

2-2-2-2  بندهشن

2-2-2-3  گزیده‌های زادسپرم

2-2-2-4  روایات پهلوی

2-2-2-5 مینوی خرد

2-2-2-6  زند وهومن یسن

2-2-2-7  شهرستان‌های ایران

2-3.  بخش سوم: کاووس در روایات پس از اسلام

2-3-1  کاووس در منابع پیش از شاهنامه

2-3-1-1  اخبارالطوال

2-3-1-2  تاریخ بخارا

2-3-1-3  تاریخ طبری

2-3-1-4  مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر

2-3-1-5  التنبیه و الاشراف

2-3-1-6  آفرینش و تاریخ

2-3-1-7  مفاتیح‌العلوم

2-3-1-8  الفهرست

2-3-1-9  تجارب الامم

2-3-1-10 تاریخ بلعمی

2-3-2  کاووس در شاهنامه

2-3-3  کاووس در منابع پس از از شاهنامه

2-3-3-1  غرر اخبار ملوک فرس ثعالبی

2-3-3-2  تاریخ پیامبران و شاهان

2-3-3-3 زین‌الاخبار

2-3-3-4  سیاست‌نامه

2-3-3-5  فارسنامه

2-3-3-6  مجمل‌التواریخ والقصص

2-3-3-7  جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات

2-3-3-8  تاریخ کامل

2-3-3-9  تاریخ گزیده

  1. فصل سوم: برررسی روایت‌ها

3-1  نام کاووس

3-2  لقب

3-3  همسران

3-4  فرزندان

3-5  سال‌های پادشاهی

3-10 کردار

3-10-1 رفتن به مازندران

3-10-2 رفتن به‌هاماوران

3-10-3 رفتن به آسمان

3-10-4 داستان سهراب

3-10-5 ماجرای سیاوش

3-11 سرداران و پهلوانان

3-12 آمیختگی

  1. فصل چهارم: مطالعه نمونه‌های مشابه

4-1 مطالعه تطبیقی اسطوره‌های شفابخشی و زنده کردن مردگان

4-1-1  سنت سبالدوس

4-1-2  سنت پیتر آتروایی

4-1-3  امپدوکلس

4-1-4  معبد تاراپبث

4-1-5  سنت زنوبیس

4-1-6  ایلیاه

4-1-7  الیشاع

4-1-8  پطرس حواری

4-1-9  پولس حواری

4-1-10 مار سمعان اصغر

4-1-11 آفاق خواجه

4-1-12 آپولونیوس تیانایی

4-1-13 مدئا

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-14 بران

4-1-15 مدوزا

4-1-16 عیسی

4-2 به آسمان رفتن

4-2-1 به آسمان رفتن در فرهنگ ایرانی

4-2-1-1 جمشید

4-2-1-2 زرتشت

4-2-1-3 گشتاسب

4-2-1-4 کرتیر

4-2-1-5 ارداویراف

4-2-2  به آسمان رفتن در فرهنگ ملل دیگر

اتنه

نمرود

باروک

پولس حواری

زوستریانوس

سیمون مغ

اشعیای نبی

خاخام اکیبا بن یوسف

اولیور راهب مالمزبری

بلادود شاه بریتون‌ها

عرب قسطنطنیه

یوان هوانگ تو

آباریس

4-3 عشق نامادری به ناپسری ……….

4-4 کشتن حیوان مقدّس و گرفتار شدن به نفرین ابدی

  1. فصل پنجم کاووس در ادب فارسی

5-1 مقدمه

5-2 شاعران

5-2-1 رودکی

5-2-2 فرخی

5-2-3 منوچهری

5-2-4 ناصر خسرو

5-2-5 قطران تبریزی

5-2-6 خیام

5-2-7 عثمان مختاری

5-2-8 سنایی

5-2-9 انوری

5-2-10 خاقانی

5-2-11 نظامی

5-2-12 عطار

5-2-13 مولانا

5-2-14 حکیم زجاجی

5-2-15 امیر خسرو دهلوی

5-2-16 خواجوی کرمانی

5-2-17 حافظ

5-2-18 سلمان ساوجی

5-2-19 عبید زاکانی

5-2-20 شمس الدین محمّد کوسج

5-2-21 سلیمی جرونی

5-2-22 بیدل شیرازی

5-2-23 قاآنی شیرازی

5-2-24 عرفی شیرازی

5-2-24 قاآنی شیرازی

  1. فصل ششم نتیجه‌گیری

 

 

1-1 سرآغاز

در متون حماسي ما و به‌ویژه شاهنامه‌ي فردوسي كه منسجم‌ترين، مفصّل‌ترين و درعين‌حال مشهورترين مجموعه‌ي حماسي ايرانيان می باشد، تنها با حماسه سروكار نداريم بلكه اسطوره، حماسه  و تاريخ هر سه از اركان تشكيل دهنده‌ي آن هستند. جالب اين‌جاست كه با وجود تفكيك شدن شاهنامه به سه دوره‌ي  اساطيري، حماسي و تاريخي از سوي دانشمندان، در هريك از اين دوره‌هاي ياد شده نيز به اسطوره، حماسه يا تاريخ صرف برنمي‌خوريم. مثلا قسمت اساطيري شاهنامه آمیخته با حماسه و حتی رگه هایی از حقایق تاریخی می باشد. (مانند تقسیم جهان توسط فریدون میان سه پسرش که تصریح به واقعیت تاریخی جدایی اقوام آریایی از یکدیگر دارد.) و بخش حماسي آن مشحون از اسطوره می باشد و گاه رد پاي تاريخ هم در آن ديده مي‌گردد. بخش تاريخي نيز از حماسه و حتي اسطوره خالي نيست. شخصيت‌هاي شاهنامه نيز اين چنين‌اند. مثلا يك شخصيت كاملاً تاريخي مانند اردشير هم نمي‌تواند فارغ از جنبه‌هاي اسطوره‌اي باشد.(داستان كرم هفتواد و ….)

تجزيه و تحليل شخصيت‌هاي برجسته‌ي شاهنامه از اين ديدگاه و جداسازي جنبه‌هاي اسطوره‌اي، حماسي و احيانا تاريخي اين شخصيت‌ها از يكديگر همراه با نگاه به ديگر روايات مربوط يا مشابه با ايشان در ديگر منابع داخلي و خارجي (اساطير و حماسه‌هاي ملل ديگر) كاري می باشد كه تاكنون به گونه كامل و مستقل انجام نشده و تحقيق در اين‌باره مي‌تواند، بسياري از ابهامات را از ذهن‌ها زدوده، پرسش‌هاي متعددي را به پاسخ نزديك و نظريات تازه‌اي را در حوزه‌هاي اسطوره، حماسه و مبحث تبادل يا توارد فرهنگي ملل مطرح سازد.

يكي از مهم‌ترين و معروف‌ترين شاهان و شخصيت‌هاي شاهنامه كيكاووس می باشد. بنا بر اوستا او يكي از هفت «كوي» آغازين می باشد كه به روان ايشان درود فرستاده شده. بنا بر متون فارسي ميانه‌ي زرتشتي (پهلوي) مانند مینوی خرد، كيكاووس در كنار جمشيد، فريدون و گرشاسب يكي از معدود كساني می باشد كه قرار بوده جاودان باشند امّا زیرا اهريمن ايشان را مي‌فريبد و دست به گناه مي‌زنند ميرا مي‌شوند. کارهای ناشایست و گناهان کاووس هم بسیارند؛ مانند حمله‌ی بیهوده و بی‌خردانه به مازندران و‌هاماوران، رفتن بي‌اجازه به آسمان که از نظر دینی بزرگترین گناه اوست؛ كشتن «اوشنر دانا» وزیر کاردانش، کشتن گاو مقدس «هديوش» که مرز میان ایران و توران را مشخص می نمود؛ جفای ناجوانمردانه در حق رستم و سهراب و ظلم در حق سياوش و… البتّه همانگونه که گفته گردید نابخشودنی‌ترین گناه کاووس که موجب میرایی و و از دست دادن فره‌ی کیانی گردید؛ رفتن بی‌اجازه و گستاخانه‌اش به آسمان باشد.

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 326

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.