دانلود مقاله رایگان

پژوهش: پایان نامه­ ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: بررسی بازنویسی­ها و بازآفرینی­های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، منتشر شده از سال 1384 تا 1389

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی زبان و ادبیات فارسی

 

مطالعه بازنویسی­ها و بازآفرینی­های کلیله و دمنه برای کودکان و نوجوانان، چاپ گردیده از سال 1384 تا 1389

 

استاد راهنما

دکتر سعید حسام­پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

بازنویسی و بازآفرینی که در چند دهه­ی اخیر مورد توجه­ی نویسندگان قرار گرفته می باشد، راهی می باشد در جهت آشنایی کودک و نوجوان با منابع غنی و کتاب­های ادبی و اخلاقی کهن. در این بین کلیله و دمنه به دلیل دربرداشتن
آموزه­های اخلاقی، تمثیلی بودن و حضور شخصیت­های حیوانی، بارها از سوی نویسندگان گوناگون بازنویسی شده می باشد.

به دلیل اهمیت بازنویسی و بازآفرینی در رشد و شکوفایی استعدادهای کودک و نوجوان، در این پژوهش که به روش کتاب­خانه­ای و توصیفی و تحلیلی فراهم آمده می باشد، پنجاه بازنوشته­ی کلیله و دمنه از ده نویسنده در سال­های 1384 تا 1389گزینش گردید و شیوه­ی پرداخت و عناصرداستانی به کار رفته در آن  مطالعه و با متن اصلی مقایسه گردید.

پژوهش نشان داد بازنویسی چنان که بایستی مسیر تکاملی خویش را نپیموده می باشد. بیشتر آثار به روش ساده نگارش یافته و بسامد بازنویسی خلاق و به ویژه بازآفرینی در این دوره اندک می باشد. نویسندگان نیز برای خلاق کردن داستان­ها به اندک تغییری در ساختار آن بسنده کرده­اند. به طوری­که خلاقیت آثار مژگان شیخی، جعفر ابراهیمی، امید پناهی­آذر و محمدحسن شیرازی بیشتر در زمینه­ی شخصیت­پردازی درست نمایان می­گردد. کشاورز و شیرازی با کاربرد درست و متناسب زبان، بیشترین تأثیر را بر مخاطبان خود می­نهند؛ به خصوص کشاورز که قالب شعر را برای معرفی متن کهن برگزیده می باشد. بی دقتی در کاربرد زبان و سبک سست نویسندگی در کنار بی­توجهی نسبت به عواطف کودک و هم­چنین گزینش آثاری به دور از ارزش محتوایی، بعضی از نویسندگان و مانند بتول سعیدی را در زمره­ی بازنویسان ناموفق قرار داده می باشد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

فصل اول: مقدمه

1-2- پيشينه‌ پژوهش… 3

1-3- هدف پژوهش… 6

1-4- اهميت و ضرورت پژوهش… 6

1-5-روش پژوهش… 7

1‑6‑ سؤالات پژوهش… 9

2-1- روشهای خلق آثار 11

2-1-1- خلق بیواسطهی آثار( آفرینش) 11

2-1-2- تصویرگری.. 11

2-1-3- گزیدهنویسی.. 12

2-1-4- گردآوری.. 12

2-1-5- ترجمه. 12

2-1-6- ترجمه-بازنویسی.. 12

2-1-7- بازآفرینی.. 12

2-1-8- بازنویسی.. 13

2-1-8-1- بازنویسی توأم با بازآفرینی.. 13

2-1-8-2- بازنویسی ساده و خلاق. 13

2-1-8- 3- سایر انواع بازنویسی.. 14

2-1-8-3-1- کاستیهای تقسیمبندیها موجود از لحاظ ساختار 15

2-2- قدمت بازنویسی و بازآفرینی در ایران و جهان. 17

2-2-1-2 تاريخچهی بازنويسي برای کودک و نوجوان. 18

2-2-1-2-1- تاریخچهی بازنويسي ادبيات عامه. 18

2-2-1-2-2-تاريخچهی بازنويسي ادبيات كهن براي كودك و نوجوان. 19

2-3- كليله و دمنه. 20

2-3-1- مخاطبان کلیله و دمنه. 22

3-1- جعفر ابراهیمی.. 25

3-1-1-نقد و مطالعه داستان «دزد ساده دل». 25

3-1-1-1-  خلاصهی داستان. 25

3-1-1-2- تطبیق متن بازنویسی‌ شده با متن اصلی.. 26

3-1-1-3-  روش خلق اثر. 26

3-1-1-4- عناصر داستانی.. 28

3-1-2-نقد و مطالعه داستان «زاغ و مار». 32

3-1-2-1-  اختصار‌ی داستان. 32

3-1-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 33

3-1-2-3- روش خلق اثر. 33

3-1-2-4- عناصر داستانی.. 34

3-1-3- نقد و مطالعه داستان «مرغابی ساده دل». 39

3-1-3-1-  اختصار‌ی داستان. 40

3-1-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 40

3-1-3-3- روش خلق اثر. 41

3-1-3-4-عناصر داستانی.. 42

3-1-3-5- ارزيابي.. 45

3-2- امید پناهیآذر 47

3-2-1- نقد و بررسي«خرگوش زيرك». 48

3-2-1-1-خلاصهی داستان. 48

3-2-1-2- تطبیق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 49

3-2-1-3- روش خلق اثر. 49

3-2-1-4-عناصر داستان. 50

3-2-2-نقد و بررسي داستان «ديو و دزد گاو». 57

3-2-2-1- اختصار‌ي داستان. 57

3-2-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 57

3-2-2-3- روش خلق اثر. 58

3-2-2-4-عناصر داستان. 58

3-2-3- نقد و بررسي  داستان «شير و دوستان حيله‌گر». 63

3-2-3-1- اختصار‌ي داستان. 63

3-2-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 63

3-2-3-3- روش خلق اثر. 64

3-2-3-4- عناصر داستان. 65

– پيرنگ… 65

3-2-4- نقد و بررسي داستان «شيطان دريا و مرغ دريايي». 70

3-2-4-1- اختصار‌ي داستان. 70

3-2-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 70

3-2-4-3- روش خلق اثر. 71

3-2-4-4- عناصر داستان. 72

3-2-5- نقد و بررسي داستان «كبوتر باهوش». 77

3-2-5-1- اختصار‌ي داستان. 77

3-2-5-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 78

الف. بخشي از متن بازنويسي شده 78

3-2-5-3- روش خلق اثر. 78

3-2-5-4- عناصر داستان. 79

3-2-6- نقد و بررسي داستان «كلاغ و مار». 83

3-2-6-1- اختصار‌ي داستان. 83

3-2-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 83

3-2-6-3- روش خلق اثر. 84

3-2-6-4- عناصر داستان. 84

3-2-7- نقد و بررسي داستان «مار سخنگو». 89

3-2-7-1- اختصار‌ي داستان. 89

3-2-7-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 90

الف. بخشي از متن بازنويسي شده 90

3-2-7-3- روش خلق اثر. 90

3-2-7-4- عناصر داستان. 91

3-2-7-5- ارزيابي.. 95

3-3- بتول سعیدی.. 99

3-3-1- نقد و بررسي داستان «شكارچي، گراز و شغال». 100

3-3-1-1- اختصار‌ي داستان. 100

3-3-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 101

3-3-1-3- روش خلق اثر. 101

3-3-1-4- عناصر داستان. 102

3-3-2- نقد و بررسي داستان «خر در پوست شير». 104

3-3-2-1- اختصار‌ي داستان. 104

3-3-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 105

3-3-2-3- روش خلق اثر. 105

3-3-2-4- عناصر داستان. 105

3-3-3- نقد و بررسي داستان «بافنده‌اي به نام منتر». 108

3-3-3-1- اختصار‌ي داستان. 109

3-3-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 109

3-3-3-3- روش خلق اثر. 109

3-3-3-4- عناصر داستان. 110

3-3-4- نقد و بررسي داستان «مرغاني كه دو كله ويك شكم داشتند». 114

3-3-4-1- اختصار‌ي داستان. 114

3-3-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 114

3-3-4-3- روش خلق اثر. 115

3-3-4-4- عناصر داستان. 115

3-3-5- نقد و بررسي داستان «مار و مورچه». 117

3-3-5-1- اختصار‌ي داستان. 118

3-3-5-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 118

3-3-5-3- روش خلق اثر. 118

3-3-5-4- عناصر داستان. 119

3-3-5-5- ارزيابي.. 121

3-4- مژگان شیخی.. 125

3-4-1- نقد و بررسي «شير و خرگوش دم سياه». 125

3-4-1-1-  اختصار‌ي داستان. 126

3-4-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 126

3-4-1-3- روش خلق اثر. 127

3-4-1-4- عناصر داستان. 127

3-4-2- نقد و بررسي داستان «ماهي‌خوار حيله‌گر، ماهي‌هاي خوش باور». 132

3-4-2-1- اختصار‌ي داستان. 133

3-4-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 133

3-4-2-3- روش خلق اثر. 134

3-4-2-4- عناصر داستان. 134

3-4-3- نقد و بررسي داستان «چشمه‌اي كه مال ماه بود». 140

3-4-3-1- اختصار‌ي داستان. 140

3-4-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 141

3-4-3-3- روش خلق اثر. 141

3-4-3-4- عناصر داستان. 142

3-4-4- نقد و بررسي داستان «مرد جهانگرد، مار خط‌خطي». 146

3-4-4-1- اختصار‌ي داستان. 146

3-4-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 147

3-4-4-3- روش خلق اثر. 147

3-4-4-4- عناصر داستان. 149

3-4-5- نقد و بررسي داستان «خانم كلاغه و مار سياه». 153

3-4-5-1- اختصار‌ي داستان. 154

3-4-5-2-تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلی.. 154

3-4-5-3- روش خلق اثر. 155

3-4-5-4- عناصر داستان. 155

3-4-6- نقد و بررسي داستان «موشي كه دختر گردید». 159

3-4-6-1- اختصار‌ي داستان. 159

3-4-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 160

3-4-6-3- روش خلق اثر. 160

3-4-6-4- عناصر داستان. 161

3-4-6-5- ارزيابي.. 167

3-5- محمدحسن شیرازی.. 171

3-5-1- نقد و بررسي داستان «عاقبت طمع». 172

3-5-1-1- اختصار‌ي ‌داستان. 172

3-5-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 173

3-5-1-3- روش خلق اثر‌ 174

3-5-1-4 عناصر داستان. 174

3-5-2- نقد و مطالعه داستان «سرانجام نصیحت جاهلان». 178

3-5-2-1- خلاصهی داستان. 179

3-5-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 179

3-5-2-3- روش خلق اثر. 179

3-5-2-4- عناصر داستان. 180

3-5-3- نقد و بررسي داستان «تصميم عجولانه». 183

3-5-3-1- اختصار‌ي داستان. 184

3-5-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 184

3-5-3-3- روش خلق اثر. 185

3-5-3-4- عناصر داستان. 186

3-5-4- نقد و بررسي داستان «قورباغه غافل». 190

3-5-4-1- اختصار‌‌ي داستان. 191

3-5-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 191

3-5-4-3- روش خلق اثر. 192

3-5-4-4- عناصر داستان. 193

3-5-4-5- ارزيابي.. 199

3-6- بدرالسادات عیوقی.. 204

3-6-1- نقد و مطالعه داستان «شاهزاده و پرنده». 204

3-6-1-1- اختصار‌ی داستان. 204

3-6-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 205

3-6-1-3- روش خلق اثر. 206

3-6-1-4-عناصر داستان. 206

3-6-2- نقد و مطالعه داستان «شاهزاده و یارانش». 211

3-6-2-1- اختصار‌ی داستان. 212

3-6-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 212

3-6-2-3- روش خلق اثر. 213

3-6-2-4- عناصر داستان. 213

3-6-3- نقد و مطالعه داستان «ماده شیر و فرزندش». 219

3-6-3-1- اختصار‌ی داستان. 219

3-6-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 219

3-6-3-3- روش خلق اثر. 220

3-6-3-4- عناصر داستان. 221

3-6-4- نقد و مطالعه داستان «موش و گربه». 226

3-6-4-1- اختصار‌ی داستان. 226

3-6-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 226

3-6-4-3- روش خلق اثر. 227

3-6-4-4- عناصر داستان. 228

3-6-4-5- ارزيابي.. 231

3-7- بهزاد قلانی.. 235

3-7-1- نقد و بررسي داستان «قورباغه دانا». 236

3-7-1-1- اختصار‌ي داستان. 236

3-7-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 237

3-7-1-3- روش خلق اثر. 237

3-7-1-4- عناصر داستان. 238

3-7-2- نقد و مطالعه داستان «دختر پادشاه و حکیم ماهر». 243

3-7-2-1- خلاصهی داستان. 243

3-7-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 243

3-7-2-3- روش خلق اثر. 244

3-7-2-4- عناصر داستان. 245

3-7-3- نقد و مطالعه داستان «بازرگان و مرد امانت‌دار». 250

3-7-3-1- خلاصهی داستان. 251

3-7-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 251

3-7-3-3- روش خلق اثر. 252

3-7-3-4- عناصر داستان. 252

3-7-4- نقد و مطالعه داستان «دزد نادان و مرد ثروتمند». 257

3-7-4-1- خلاصهی داستان. 258

3-7-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 258

3-7-4-3- روش خلق اثر. 259

3-7-4-4- عناصر داستان. 259

3-7-5- نقد و مطالعه داستان «دوستان مهربان». 264

3-7-5-1- خلاصهی داستان. 264

3-7-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 264

3-7-5-3- روش خلق اثر. 266

3-7-5-4- عناصر داستان. 267

3-7-6- نقد و بررسي داستان «گربه ناقلا». 271

3-7-6-1-  اختصار‌ي داستان. 271

3-7-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 272

3-7-6-3- روش خلق اثر. 273

3-7-6-4- عناصر داستان. 273

3-7-7- نقد و بررسي داستان « مرد نادان و گوسفند بيچاره». 278

3-7-7-1- اختصار‌ي داستان. 278

3-7-7-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 278

3-7-7-3- روش خلق اثر. 279

3-7-7-4- عناصر داستان. 279

3-7-7-5- ارزيابي.. 283

3-8- ناصر کشاورز 287

3-8-1- نقد و بررسي داستان «لاك‌پشت و دام آهو». 288

3-8-1-1- اختصار‌ي داستان. 288

3-8-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 288

3-8-1-3- روش خلق اثر. 290

3-8-1-4- عناصر داستان. 291

3-8-2- نقد و بررسي داستان «جنگ لك‌لك و خرچنگ». 296

3-8-2-1- اختصار‌ي داستان. 297

3-8-2-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 297

3-8-2-3-  روش خلق اثر. 299

3-8-2-4- عناصر داستان. 300

3-8-3- نقد و بررسي داستان «كلاغي و كلاغي بود». 309

3-8-3-1- اختصار‌ي داستان. 309

3-8-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 309

3-8-3-3-  روش خلق اثر. 311

3-8-3-4- عناصر داستان. 312

3-8-3-5-ارزيابي.. 321

3-9- مجید گلمحمدی.. 327

3-9-1- نقد و مطالعه داستان «تيرانداز و ماده شير». 327

3-9-1-1- خلاصهی داستان. 328

3-9-1-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 328

3-9-1-3- روش خلق اثر. 329

3-9-1-4- عناصر داستان. 329

3-9-2- نقد و مطالعه داستان «پادشاه و فنزه». 334

3-9-2-1-  خلاصهی داستان. 334

3-9-2-2-تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 334

3-9-2-3- روش خلق اثر. 336

3-9-2-4- عناصر داستان. 336

3-9-3- نقد و مطالعه داستان «زاهد و راسو». 341

3-9-3-1- خلاصهی داستان. 342

3-9-3-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 342

3-9-3-3- روش خلق اثر. 343

3-9-3-4- عناصر داستان. 344

3-9-4- نقد و مطالعه داستان «زاهد و مهمان او». 348

3-9-4-1- خلاصهی داستان. 348

3-9-4-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 349

3-9-4-3- روش خلق اثر. 350

3-9-4-4- عناصر داستان. 350

3-9-5- نقد و مطالعه داستان «شیر و شغال». 353

3-9-5-1- خلاصهی داستان. 353

3-9-5-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 354

3-9-5-3- روش خلق اثر. 355

3-9-5-4- عناصر داستان. 355

3-9-5-5- ارزيابي.. 362

3-10- اسماعیل هنرمندنیا 366

3-10-1- نقد و مطالعه داستان «آرزوی کبوتر چاهی». 367

3-10-1- 1- خلاصهی داستان. 367

3-10-1-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 367

3-10-1-3- روش خلق اثر. 368

3-10-1-4-عناصر داستان. 369

3-10-2- نقد و مطالعه داستان «الاغ نادان». 373

3-10-2-1-  اختصار‌ي داستان. 374

3-10-2-2- تطبیق متن بازنویسی شده با متن اصلی.. 374

3-10-2-3- روش خلق اثر. 375

3-10-2-4- عناصر داستان. 376

3-10-3- نقد و بررسي داستان «جغد و كلاغ». 382

3-10-3-1- اختصار‌ي داستان. 382

3-10-3-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 382

3-10-3-3- روش خلق اثر. 383

3-10-3-4- عناصر داستان. 384

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-10-4- نقد و بررسي داستان «كليله و دمنه». 388

3-10-4-1- اختصار‌ي داستان. 388

3-10-4-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 389

3-10-4-3- روش خلق اثر. 390

3-10-4-4- عناصر داستان. 391

3-10-5- نقد و مطالعه داستان «لاك‌پشت پرنده». 396

3-10-5-1- اختصار ی داستان. 396

3-10-5-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 397

3-10-5-3-  روش خلق اثر. 397

3-10-5-4- عناصر داستان. 398

3-10-6- نقد و مطالعه داستان «ميمون و لاك‌پشت». 401

3-10-6-1- خلاصهی داستان. 401

3-10-6-2- تطبيق متن بازنويسي شده با متن اصلي.. 402

3-10-6-3- روش خلق اثر. 402

3-10-6-4- عناصر داستان. 403

3-10-6-5- ارزیابی.. 408

4-1  عناصر داستانی.. 413

4-2-  مقایسهی نویسندگان در ردههای سنی مختلف.. 415

4-3- تصوير و ساير اجزاي تكميلي.. 418

4-4- روش پرداخت آثار 419

4-5- سهم گروههای سنی مختلف از بازنوشتهها 422

4-6- مطالعه قالب بازنوشتهها 423

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

جدول 3-1: گزینش آثار از کلیله و دمنه………………………………………………………………………………….. 99

جدول 3-2: فراوانی گزینش حكايات از هر باب………………………………………………………………………. 171

جدول 3-3: فراوانی آثار بازنوشته­ی کلیله و دمنه …………………………………………………………………. 203

جدول 3-4: فراوانی گزینش آثار باز نوشته کلیله ودمنه ……………………………………………………….. 365

جدول 3-5: حذفیات نویسنده …………………………………………………………………………………………………. 365

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 3-6: فراوانی آثار بازنوشته کلیله و دمنه ……………………………………………………………………… 410

جدول 3-7: آثار باز نوشته از انوار سهیلی ………………………………………………………………………………. 410

جدول 4-1: شیوه پرداخت آثار باز نوشته از کلیله و دمنه…………………………………………………….. 421

جدول 4-2: سهم گروه های سنی مختلف از آثار بازنوشته …………………………………………………… 422

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

نمودار 2-1: انواع بازنویسی از لحاظ ساختار …………………………………………………………………………….. 16

نمودار 4-1:  انواع بازنویسی و باز آفرینی ……………………………………………………………………………….. 422

نمودار 4-2:  گروه سنی…………………………………………………………………………………………………………….. 423

نمودار 4-3: قالب آثار…………………………………………………………………………………………………………………. 423

 

 

 

 

مقدمه

هر چند مدت زمان بسياري از پيدايش ادبيات كودك و نوجوان نمي‌گذرد، اما در همين دوره­ي محدود نيز نويسندگان با عزمي استوار کوشش كردند در انواع مختلف ادبي مانند، داستان، شعر، نمايش‌نامه و …. رسالت خود را نسبت به اين گروه به انجام رسانند.

عده‌اي از اين نويسندگان بر آن بودند تا آثارشان علاوه ‌بر داشتن وجهه­ی ‌ادبي و هنري، ميراث گران‌بهاي كهن را نيز به كودك انتقال دهد؛ گنجينه‌هايي كه در طول تاريخ، نسل به نسل منتقل گشته و به نوعي جزء مفاخر ملي و فرهنگي اين سرزمين محسوب مي‌شوند، اما به دلايل مختلف و مانند سبك مصنوع و دشوار، كودكان و نوجوانان از آن بي‌بهره‌اند.

بازنويسي و ساده‌نويسي حلقه‌ي اتصال زنجيره‌ي ادب كهن با نسل امروزي و زمينه‌ساز انس و ارتباط كودك با شاهكارهاي ادبي گذشته می باشد.

مهدي آذريزدي مانند پيشگامان نهضت بازنويسي براي كودكان می باشد كه موفقيتش در اين راه، او را الگوي ساير نويسندگان قرار مي‌دهد تا هر يك به نوعي در اين زمينه دست به هنرنمايي زنند. در سال‌هاي اخير بسياري از متون برجسته و اخلاقي كهن مانند شاهنامه، مرزبان‌نامه، بوستان و گلستان سعدي و … به بركت بازنويسي در اختيار كودكان و نوجوانان قرار گرفته می باشد.

«پيش از آن، كودكان بايد شاهنامه، گلستان يا بوستان را همان‌گونه كه نوشته شده بود، مي‌خواندند. هدف، تنها خواندن بود، نه فهميدن. اما هنگامي كه به گنجايش شناختي كودك و نوجوان توجه گردید، اين پرسش براي دست‌اندركاران ادبيات كودكان پيش آمد كه آيا كودكان مي‌توانند متن‌هاي دشوار ادبيات كهن را بفهمند؟ هدف اين بود كه آنان با اين آثار آشنايي يابند، نه اين كه به اجبار و بدون منطق روشن آن­ها را بخوانند. اين مرحله در فرآيند شكل‌گيري بازنويسي براي كودكان از اهميت بسيار برخوردار بود». (محمدي و قاييني، 1382: 6/455).

كليله و دمنه نيز گنجينه‌اي می باشد غني و پربار كه علاوه بر مفاهيم اخلاقي و آموزنده، به دليل تمثيلي بودن و بيان سرگذشت حيوانات كه مورد علاقه‌ي كودكان می باشد، توجه‌ هر نويسنده‌اي را كه در حيطه‌ي ادبيات كودك فعاليت دارد، به خود جلب مي‌كند.

اين پژوهش به بررسي 50 بازنوشته­ی کلیله و دمنه از 10 نويسنده برگزيده پرداخته و شيوه‌هاي خلق و عناصر داستاني آن را نسبت به متن كهن بررسي كرده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 449

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.