دانلود مقاله رایگان

منبع تحقیق : پایان نامه ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی: شرح دشواري هاي کتاب مهمان نامه­ی بخارا نوشته فضل الله بن روزبهان خنجي

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

پایان نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی  زبان و ادبیات فارسی

 

توضیح دشواري هاي کتاب مهمان نامه­ی بخارا

 نوشته فضل الله بن روزبهان خنجي

 

استاد راهنما

دکتر محمد حسین کرمی

 

اساتید مشاور

دکتر نجف جوکار

دکتر حسین بحتویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

توضیح قسمتی از کتاب مهمان نامه­ی بخارا

 

كتاب مهمان نامه بخارا از كتب تاريخي اوايل قرن دهم می باشد. اين كتاب را فضل الله بن روزبهان خنجي در توضیح چهارده ماه از وقايع سلطنت محمد خان شيباني ، به رشته ي تحرير درآورده می باشد. مهمان نامه از پنجاه و چهار مبحث تشكيل شده می باشد كه، سي و هشت مبحث آن تاريخي ، سيزده مبحث آن فقهي و كلامي ، دو مبحث در توضیح احوالات مؤلف و يك مبحث شامل خطبه و مقدمه می باشد. مؤلف در ضمن بيان اين مباحث 852 بيت شعر  در نصيحت و اندرز، وصف مناظر، ستايش از محمد خان شيباني و مطالب ديگر آورده و همگي سروده ي او می باشد. سبك مهمان نامه دو نوع بينابين و متكلّف می باشد. مقدمه داراي متني كوتاه اما متكلّف می باشد. مباحث فقهي و كلامي آن، دشوار، سرد و سنگين نگاشته شده،  و گزارش هاي تاريخي آن داراي سبك بينابين می باشد. اما توصيف ها  متكلّف و داراي آرايه ، لغات عربي و تركي فراوان مي باشد. دشواري مباحث فقهي و كلامي و استعمال آيات فراوان و بهره گیری از لغات عربي و تركي باعث شده می باشد متن بويژه اين بخش، در رديف نثر هاي دشوار قرار گيرد.

اين پايان نامه از چهار فصل تشكيل شده و شامل:

فصل اول: كليّات كه شامل مقدمه، اهميت، هدف، پيشينه، روش و سؤالات تحقيق مي باشد.

فصل دوم: زندگي نامه و آثار نويسنده كتاب، سبك شناسي اثر ، كه بررسي  ويژگي هاي فكري ، زباني و ادبي كتاب و نكاتي از رسم الخط را در بر مي گيرد.

فصل سوم: كه قسمت عمده تحقيق می باشد و شامل توضیح لغات و عبارات دشوار، معني آيات و احاديث، معني اشعار عربي و فارسي  مي باشد.

فصل چهارم: نتيجه گيري می باشد و به ميزان دشواري و نكاتي از سبك كتاب، آرايه هاي پر كاربرد آن و مطالب ديگر مي پردازد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه و كليّات

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2-اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………… 3

1-3-هدف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4-پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-5-روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-6- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-7- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 4

 

 

فصل دوم: زندگي نامه، آثار ، سبك شناسي اثر و نكاتي از رسم الخط

2-1-زندگي نامه…………………………………………………………………………………………………………………. 6

2-2-آثار………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-سبك شناسي اثر……………………………………………………………………………………………………….. 12

2-3-1ويژگي هاي زباني…………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-2ويژگي هاي فكري……………………………………………………………………………………………………. 15

2-3-3ويژگي هاي ادبي……………………………………………………………………………………………………… 17

2-3-4نكاتي از رسم الخط…………………………………………………………………………………………………. 23

 

فصل سوم: متن كتاب و توضیح و توضيحات

3-1-خطبه و مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 26

3-2-مباحث بخارا در ماه رمضان……………………………………………………………………………………….. 51

3-3-مباحثه ي توريث ولد ولد با وجود ولد صلبي ………………………………………………………… 85

3-4-مباحثه ي جمع ميان خلق في ستة ايام و امر كن فيكون…………………………………….. 100

3-5-ذكر موعظه ي هرات………………………………………………………………………………………………….. 108

3-6-ذكر اموري كه داعي گردید به غزاي قزاق……………………………………………………………………. 126

3-7-ذكر بعضي فوايد منزل قصر عارفان كه قرب مزار خواجه تأثیر بند می باشد…………….. 140

3-8-ذكر مباحثه ي خشيت صديقان……………………………………………………………………………….. 146

3-9-ذكر پايتخت پادشاهان عالم در كفر و اسلام……………………………………………………………. 161

3-10-ذكر واقعات منزل بغازي ده……………………………………………………………………………………. 171

3-11- ذكر نزول به قصبه ي غجدوان و واقعات آن منزل……………………………………………… 179

3-12-ذكر فوايد منزل غجدوان ……………………………………………………………………………………….. 185

3-13-داستان در نظر داشتن بلاد تركستان از راه باديه ي بخارا……………………………………………… 208

3-14-مباحثه ي حديث جبرئيل……………………………………………………………………………………… 230

3-15-ذكر وصول به قلعه ي ارقوق كه اول فلاع تركستان می باشد…………………………………… 244

3-16-مباحثه ي حديث حارث…………………………………………………………………………………………. 275

3-17-ذكر توجه از قلعه ي ارقوق به صوب ديار قزاق……………………………………………………. 308

3-18-ذكر عبور حضرت همايون بر يخ از نهر سيحون و جمع آمدن سلاطين دولت

افزون…………………………………………………………………………………………………………………………………… 350

3-19-ذكر ابتلاي منشي اين اوراق به امراض و رفتن به صوب سقناق ………………………. 368

3-20-ذكر كيفيت وقوع بلاد تركستان و ديار قزاق ……………………………………………………….. 406

3-21-ذكر اسباب نزاع و مخالفت برندق خان با حضرت خليفة الرحمان……………………….. 424

 

فصل چهارم: نتيجه گيري

4-1-نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………….. 436

-فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………… 438

 

 

 1-2- مقدمه

 

در میان متون نثر گذشته، موارد بسیاری از آنها دارای مضامین تاریخی می باشد که با اهداف مختلفی به تحریر در آمده اند، مثلاً تاریخ بیهقی نوشته ابوالفضل بیهقی، که به مقصود روشن کردن تاريخ غزنویان و نشان دادن حقایق رخ داده  در این دوره، و همچنین شناساندن این خاندان به آیندگان می باشد. کتاب تاریخی دیگری مثل جهانگشای جوینی که به قصد نوشتن تاریخ مغولان به گونه غیر مستقیم فجایع مغولان در ایران را نشان می دهد. حتی گاهی مواقع، نویسنده قصد تاریخ نویسی ندارد اما با این اثر خود گوشه ای از تاریخ را توضیح می دهد. مانند کتاب چهار مقاله نظامی عروضي که در مورد 4 طبقه از ندمای سلاطین می باشد و هدفش نوشتن تاریخ نیست اما ناخودآگاه، مطالبی تاریخی ، هر چند با اشكالات نسبتاً زياد، به نگارش در می آورد، به گونه مثال، به جنگ بین سلطان سنجر سلجوقی و سلطان علاء الدین غوری و شکست غوریان تصریح می کند. یا سفرنامه ی ناصرخسرو که نه تنها یک سفرنامه بلکه یک کتاب جغرافیا و تاریخ می باشد . و همانند این آثار بسیار در متون کهن فارسی پیدا نمود می گردد.

مهمان نامه بخارا تألیف فضل الله بن روز بهان خنجی متوفی(928) مانند کتابهای تاریخی اوایل قرن دهم هجری می باشد. این کتاب که در آغاز سفرنامه ي بخارا نام داشت و به دستور محمد خان شیبانی مهمان نامه ي بخارا نام گرفت، از پنجاه و چهار مبحث تشکیل شده،  سی و هشت مبحث آن تاریخی، سیزده مبحث فقهی و کلامی، دو مبحث در توضیح احوالات مؤلف و یک مبحث شامل خطبه و مقدمه می باشد. كه اين پايان نامه 21 مبحث  را مورد توضیح و برسي قرار داده می باشد.

کتاب مهمان­نامه ي بخارا که به محمد خان شیبانی ازبک، تقدیم شده می باشد، گذشته از بحث های فقهی و کلامی، جنگهای محمد خان شیبانی علیه قزاق و بازگشت او به سمرقند و رفتن به مشهد و طوس را اظهار می کند.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 453

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

 

Comments are closed.