دانلود مقاله رایگان

فایل پژوهش: پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: بررسی تطبیقی استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

مطالعه تطبیقی استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه كشورهاي چین وکره شمالی وایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

هدف از اين پژوهش مطالعه تطبيقي استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران مي‌باشد.جامعه موردمطالعه دراين پژوهش عبارت بودازجنبه‌هاي مختلف استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درکشورهای مذکور. با در نظر داشتن‌گسترده بودن موضوع،اهداف وخط مشي‌هاونوآوریها وابتکارات درکشورهاي نمونه،موردبررسي قرارگرفت. داده هاي پژوهش بامطالعه كتب مربوط به اين موضوع، پايان نامه فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلي وديگرتحقيقات انجام شده،مقالات مندرج درمجلات موجود، سايت هاي مختلف اينترنتي،وهمچنين تعامل بامتخصیصن آموزشي جمع‌آوري وسپس با بهره گیری از روش جرج بردي تحليل گرديد.نتايج به دست آمده نشان مي‌دهدکه مسئولين کشورچین وکره شمالی دربكارگيري قابليت‌هاي شبكه جهاني اينترنت در فرايند ياددهي – يادگيري دوره متوسطه و آموزشهاي از راه دور مبتني بر شبكه کاملا موفق بوده اند. و کشور ایران نیز توانسته می باشد درارتقاء مهارتهای علمی وعملی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه بهره گیری از فناوری اطلاعات تاحدزیادی موفق اقدام کند.به مقصود توسعه و بهبوداستراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات هر سه کشورمورد بررسي اهداف وخط‌ مشي‌هايي رادرنظرگرفته‌اندکه برخي ازاين اهداف درهرسه کشور مشترک بوده وبرخي اهداف نيزباتوجه به مقتضيات خاص و باتوجه به توانمندي‌ها،امکانات وزيرساخت‌هاي آن‌ کشورهامتفاوت مي‌باشد.درهرسه کشورموردبررسي طرح‌های ابتکاری درزمينه‌ي کار با رايانه وآموزش فناوری اطلاعات وارتباطات به اجرادرآمده می باشد ومتوليان امر،به اهميت فناوري اطلاعات وارتباطات وفناوري‌هاي نوين در آموزش واقف هستند و هزینه های کلانی راصرف این امر می کنند.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

بشر از نخستین روزهای زندگی خود همواره درجستجوی راههایی برای بهبود وضعیت زندگی خود وتلاش در جهت رفاه هرچه بیشتر خود بوده می باشد ودر این مسیر همواره کوشیده می باشد و تحولات عظیمی را در زندگی خود در دوره های گوناگون به وجود آورده می باشد . مانند این تلاشها می توان به کشف آتش ، بخار و غیره که هر کدام به نوبه خود تاثیر ژرفی بر زندگی بشر بر جای گذاشته اند، تصریح نمود.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

انقلابهای گوناگونی در طول تاریخ زندگی بشر در دوران گوناگون روی داده اند که هر کدام به گونه ای زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده اند . و به علت برتری یک عنصر که تأثیر اساسی را در این تغییر و تحولات داشته آن دوره و انقلاب به نام آن عنصر نامگذاری شده می باشد که می توان به عصر آتش ، انقلاب صنعتی و غیره تصریح نمود . در راستای همین تغییر و تحولات و دگرگونی در زندگی بشر بود که همچنان که آلوین تافلر[1] (1950) تصریح می کند « موج سوم »[2] در زندگی بشر رخ داد که به انقلاب ارتباطات یا همان عصر اطلاعات و ارتباطات معروف می باشد. (تافلر،1950).

همچنان که در بالا تصریح گردید تمامی انقلاب ها و تحولات عظیم بشر که در گذشته روی داده بود هر یک به نوبه خود سبک زندگی بشر را تغییر داده بودند و آن را با خود متناسب کرده بودند . انقلاب انفجار اطلاعات نیز همچون سایر انقلاب های دیگرتمامی جوانب زندگی بشر ونهادهای جامعه را یا دگرگون کرده یا در حال دگرگون کردن می باشد، که از آن جمله می توان به دگرگونی نهاد مهم آموزش و پرورش تصریح نمود که این نهادها نیز ناگزیر برای پیشرفت و ماندگاری خود مجبور به همراهی ، هماهنگی و همگامی با این تحولات می باشد .

بيان مسئله:

فناوري اطلاعات مانند مباحثي می باشد كه در اكثر جوامع مورد بحث و بررسي قرارگرفته می باشد. جوامعي هستند كه اميدوارند با بهره گیری از اين فناوري مسير توسعه را در زماني كوتاه‌تر طي نمايند. در ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه به مطالعه و بررسي در اين زمينه پرداخته شده‌می باشد. بي‌شك در كنار فعاليت‌هاي تحقيقاتي و توليدي، مباحث نظري و بنيادي مي‌تواند جهت‌گيري اين پديده جديد را به مقصود دستيابي به اهداف توسعه‌گرايانه بهتر دنبال نمايد. روشن‌می باشد كه ايجاد تغيير و تحول در هر زمينه‌اي بايد براساس مطالعات دقيق و بررسي‌هاي گوناگون صورت گيرد. تحولات آموزش و پرورش ماهيتاً نمي تواند شتابزده، ظاهري و تك‌بعدي باشد، بلكه بايد به تدريج، حساب‌شده و به دقت صورت گيرد(فردانش، 1372).

بنابراين در بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد همزمان به ابعاد گوناگون فناوری اطلاعات وارتباطات (مباني نظري و عملي) بپردازيم. اگر بتوانيم در اين راستا راهبردهايي اتخاذ نمائيم، بي‌شك مي توانيم در تمام زمينه‌ها از فناوري اطلاعات بهترين بهره گیری را داشته باشيم. بنابراين بررسي نظام‌هاي آموزشي در جوامع ديگر مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشكلات باشد. با در نظر داشتن آن چیز که كه بيان گردید اين مسئله مطرح مي‌گردد كه براي كاربرد مفيد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه تحصیلی چه راهبردهايي بايد اتخاذ گردد تا فناوريهای جديد در بطن نظام آموزشي قرار گيرد.

اهميت و ضرورت تحقيق:

در جامعه امروز اطلاعات شاخص قدرت می باشد، برخلاف گذشته كه تمايز ميان جوامع بر چهار شاخص دوران صنعتي (سرمايه، ماشين‌آلات، مواداوليه و نيروي انساني) استوار بود. امروزه آن چیز که كه كشوري را در سطح اول، دوم يا سوم جهان قرار مي‌دهد ميزان اطلاعاتي می باشد كه آن كشور توليد مي‌كند، در دسترس قرار مي‌دهد و يا به كار مي‌گيرد. آغاز هزاره سوم و شروع قرن بيست و يكم، تبلور حقيقي حضور كشورهاي پيشرفته اطلاعاتي می باشد (منتظر، 1381).امروزه تکنولوژی به گونه ای می باشد که به گونه مداوم تدریس ویادگیری را دچار تغییر وتحول نموده می باشد وکامپیوتر وامکانات شبکه ای به عنوان یک ابزار آموزشی ونیز به عنوان یکی از امکانات مهم در نظام های آموزشی پذیرفته شده می باشد(گریسون واندرسون،2003،ترجمه زارعی زوارکی وصفایی موحد،1384).

امروزه ما در مسير تحولي ديگر تحت عنوان فناوري اطلاعات و ارتباطات قرارگرفته‌ايم و بايد خود را با پيشرفت‌ها و فناوري‌هاي جديد متناسب نمائيم. اين پژوهش برآن می باشد تا استراتژي‌هاي توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه ی كشورهاي چین و کره شمالی را مورد بررسي قرار دهد و تفاوت‌ها و شباهت‌هاي آنها را بررسي نموده و در نهايت به ارائه پيشنهادهايي به مقصود الگو قراردادن آنها در نظام آموزش و پرورش دوره متوسطه کشورایران بپردازد. در واقع هدف از اين تحقيق پاسخگويي به اين سوال می باشد كه براي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه كشور ایران چه استراتژي‌هايي را بايد مبنا قرارداد ؟

اهداف تحقيق

هدف كلي

مطالعه تطبیقی استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درآموزش وپرورش دوره متوسطه كشورهاي چین وکره شمالی و ایران.

اهداف جزيي

1- بررسي استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه خط‌مشي ملي آموزش وپرورش دوره متوسطه.

2- بررسي استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات در زمینه ابتکارات ونوآوریها در آموزش وپرورش دوره متوسطه.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سؤال‌هاي تحقيق:

1- كشورهاي نمونه چه استراتژي‌هايي را در زمینه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه اتخاذ نموده‌اند؟

2- موارد تفاوت اين استراتژي‌ها چيست؟

3- موارد تشابه اين استراتژي‌ها چيست؟

4- چه عناصري در اين استراتژي‌ها قابليت بهره گیری در آموزش و پرورش دوره متوسطه ايران را دارند؟

تعريف واژه‌ها و اصطلاحات

فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT:

تعریف نظری : فناوری ارتباطات واطلاعات ازتلفیق سه حوزه اطلاعات،کامپیوتر وارتباطات پدید آمده می باشد این فناوری ازترکیب سه بخش متمایز کامپیوتر ارتباطات واطلاعات حاصل می گردد.بخش کامپیوترسخت افزار و تامین کننده تجهیزات وادوات لازم ،داده ها واطلاعات به عنوان خمیر مایه ومواد اولیه در درون شبکه وارتباطات مخابراتی بخش سوم می باشد که وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را به عهده دارد (عبادی ،1382).

عملیاتی:دراین پژوهش مقصود از فناوری اطلاعات و ارتباطات به هر گونه بهره گیری معلم از سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتر و وسایل الکترونیکی که تعامل بین معلم و دانش آموز را آسان و توسعه می بخشد می گوییم.

مطالعات تطبيقي:

تعریف نظری:در بررسي‌هاي تطبيقي دو يا چند دستگاه آموزشي در مناطق گوناگون از نظر جغرافيايي و زماني در مجموع و يا از نظر بعضي جنبه‌هاي مشخص مانند برنامه‌هاي اداري، درسي، آموزشي و غيره مورد مطالعه قرار مي‌گيرد (كسليارد، ترجمه بياني و بهداري، 1358).

تعریف عملیاتی:منظورمطالعه ومقایسه وبررسی تأثیر فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه می باشد.

آموزش وپرورش:

تعریف نظری : آموزش و پرورش فعاليت‌هايي می باشد كه از طريق معلومات به گونه معمول در مدرسه، دانشكده يا دانشگاه انتقال داده مي‌گردد. آموزش و پرورش فعاليتي می باشد مداوم، جامع و براي همه به مقصود رشد و تكامل بشر غناي فرهنگ و تعالي جامعه (فيوضات، 1377).

تعریف عملیاتی:مجموعه ای از آموزش های که با محتوای علمی وتربیتی در مقطع متوسطه در کشورهای مورد مطالعه انجام می گیرد.

استراتژي:

تعریف نظری:طراحي، تنظيم و تعيين فعاليت‌ها بمنظور پشتيباني وظايف، مقاصد و غايات يك سازمان. به گونه كلي مي‌توان گفت كه استراتژي شامل وظايف، مقاصد و غايات دقيق سازمان و تعيين فعاليت‌هاي موردنياز جهت دستيابي به آن مقاصد و غايات مي‌باشد. استراتژي عبارت می باشد از خط‌مشي كلي كه از بين شاخه‌هاي مختلف اقدام به عنوان راه‌بهينه دستيابي به هدف‌ها انتخاب شده و در اين انتخاب توانايي‌ها، مفروضات اساسي، سياست‌ها و منابع مورد توجه قرارگيرد (كرامتي، 1374)

تعریف عملیاتی:مقصود مجموعه ای از روش ها وراهکارهای می باشد که بر آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه در رسیدن به اهداف فناوری اطلاعات وارتباطات تاثیر گذار می باشد.

توسعه:

تعریف نظری : عبارت می باشد از به فعليت رساندن تفكراتي براي تعالي، رفاه اجتماعي، پيشرفت اقتصادي، رشد اجتماعي و بالابردن حجم توليد (شفيعي، 1380).

تعریف عملیاتی :مقصود از توسعه در این پژوهش يعني آموزش را از حالت اوليه وسنتی خود خارج کردن و به حالت‌هاي پيچيده‌تر تبديل شدن.

[1]Toffer Alvin

[2] -Thethird wave (نام کتاب و اصطلاحی که الوین تافلر برای توصیف عصر ارتباطات به کار می برد)

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 114

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.