دانلود مقاله رایگان

دانلود فرمت ورد: پایان نامه ارشد فناوری اطلاعات: بررسی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

پايان نامه

ارائه شده به تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز به عنوان بخشي

از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد

در رشته:

مهندسي فناوري اطلاعات (گرايش تجارت الكترونيك)

عنوان:

مطالعه موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن مطالعه موردی خوشه نساجی استان یزد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

تجارت الکترونیک تحول چشمگیری را در مبادله اطلاعات بازرگانی و محصولات و خدمات موجب شده می باشد و بکارگیری آن در فعالیتهای کسب و کار مدیران واحدهای کوچک و متوسط، موجب تغییر در شیوه انجام کسب و کار می گردد. مطالعه پذیرش تکنولوژی های جدید در میان اندازه های مختلف سازمانهای اقتصادی نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط این تکنولوژی ها را کند تر می پذیرند.

این پژوهش بدنبال شناسایی موانع توسعه تجارت الکترونیک در میان بنگاههای کوچک و متوسط ایران می باشد. لذا در این پژوهش با طرح یک مدل 5 بعدی شامل عوامل دانش، فرهنگی، امنیتی، زیرساختی و اقتصادی، کوشش شده می باشد مهمترین موانع شناسایی گردد. پژوهش حاضر از نظرپژوهش کاربردی وکمی می باشد و از نظر روش جزء تحقیقات پیمایشی به شمار می رود. داده ها از پرسشنامه محقق شده به دست آمده می باشد. جامعه آماری این پژوهش را افراد از واحدهای صنعتی مستقر در خوشه نساجی یزد تشکیل داده اند و با تحلیل نظرات این افراد، عامل دانش و عامل فرهنگی از اهم موانع توسعه تجارت الکترونیک شناخته شده می باشد.

کلیات پژوهش

1-1- عنوان پژوهش

مطالعه موانع توسعه تجارت الکترونیک در صنایع کوچک و متوسط ایران و ارائه مدل تجاری آن. مطالعه موردی: خوشه نساجی استان یزد.

2-1- مقدمه

امروزه در کشورهای مختلف جهان سیساستهای معطوف به گسترش صنایع کوچک به سیاستهای مهم محوری تبدیل شده می باشد و از این رهگذر پیشرفت صنایع کوچک تأثیر قابل توجهی در توسعه اجتماعی – اقتصادی این کشورها بازی می کند. نکته جالب توجه اینست که هرچه یک کشور از نظر توسعه اقتصادی در سطح بالاتری قرار داشته باشد تکیه توسعه صنعتی آن بیشتربه صنایع کوچک معطوف می گردد و این نشان می دهد که صنایع کوچک را در جهان امروزی بایستی به عنوان یک حقیقت انکار ناپذیر در نظر داشت و با سیاستگذاری مناسب اقتصادی در جهت پیشرفت و توسعه آن همت گمارد (ایمانی راد،72).

يكي از راهكارهايي كه در محافل علمي براي ساماندهي به بحث صنايع كوچك و متوسط مورد توجه قرار گرفته می باشد، تجميع اين بنگاهها و ساماندهي آنها در قالب خوشه هاي صنعتي می باشد و در راستاي توسعه اين خوشه ها بحث ICT و تجارت الكترونيك مانند مواردي می باشد كه به آن توجه زيادي شده می باشد.

3-1- ضرورت پژوهش

شركتهاي كوچك و متوسط (SMEs) در اكثر كشورهاي جهان بيشترين سهم بنگاهها را به خود اختصاص مي دهند، بنابراين تأثیر آنها در رشد ملي از لحاظ اقتصادي و استخدامي و توليد ناخالص ملي (GDP) كم نيست.

امتيازهاي عمده صنايع كوچك عبارتند از :

– پتانسيل اشتغال زايي بالا

– نياز كمتر به واردات

– توزيع منابع درآمد و كاهش شكاف درآمدي

– جمع آوري و بهره گیری از كارآفرينان و نوآوران پراكنده و پس اندازهاي كوچك جهت سرمايه گذاري و بهره گیری كامل از منابع و مواد خام محلي

امروزه با سازماندهي درست صنايع كوچك و متوسط مي توان به سطوحي از هم افزايي دست يافت كه حتي با انجام سرمايه گذاري هاي سنگين براي احداث يك واحد در مقياس بزرگ نيز قابل ترديد بوده و ممكن نمي باشد. از ميان الگوهاي مختلف سازماندهي توليد ، خوشه هاي صنعتي تأثیر قابل توجهي در سازماندهي زنجيره توليد صنايع كوچك و متوسط ، شكل بازار و توزيع درآمد و ايجاد ثروت در مناطق متعددي در جهان داشته می باشد.

خوشه مجموعه اي از شركتها، سازمانها، تشكل ها و نهادهاي تخصصي فعال در يك رشته صنعتي می باشد كه از طريق روابط متراكم شبكه اي قادر به هم افزايي قابليت هاي آن مجموعه مي گردد(مهرپویا و مجیدی، 82). خوشه هاي صنعتي به واسطه تقسيم كار تخصصي، همكاري بين صنايع ، يادگيري تعاملي و ساير اموري كه براي رقابت مند شدن صنايع لازم می باشد مي توانند الگوي مناسبي براي توسعه صنعتي محسوب شوند(مهرپویا و مجیدی، 82).

در ايران حدود 7/99 درصد كارگاههاي صنعتي كشور ، سازمان هايي هستند كه كمتر از 50 نفر پرسنل دارند. اين سازمانهاي كوچك و متوسط 8/53 درصد ارزش توليدات صنعتي كشور را تشكيل مي دهند. در ديگر كشورهاي جهان نيز بخش مهمي از درآمد ملي صنعتي توسط اين سازمانها تامين مي شوند.

در راستاي توسعه خوشه هاي صنعتي بحث تجارت الكترونيك به عنوان يك ابزار مهم مورد توجه می باشد. قابليت فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در جهت شتاب دادن به توسعه اقتصادي و ارتقاء زندگي مردم و پافشاري جوامع بين المللي بر اهميت بهبود دسترسي به فناوري هاي مذكور به خصوص در كشورهاي در حال توسعه، در سالهاي اخير قابل ملاحظه بوده می باشد. تجارت الكترونيك نيز حاصل پيشرفت فناوري اطلاعات می باشد كه در دنياي كسب و كار بسيار با اقبال مواجه می باشد (موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 86).

تجارت الکترونیک از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، در عرصه اقتصاد می باشد. این سبک از تجارت به دلیل مزایا و منافع سرشاری که داشته به سرعت در حال گسترش می باشد. می توان به قطعیت ادعا نمود تجارت الکترونیک بسیاری از محدودیتهای تجارت سنتی را از پیش رو برداشته و نه تنها فرم و شکل ظاهری تجارت سنتی، بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییر کرده می باشد؛ تغییری که مبنای هرگونه اقدام در عرصه اقتصاد واقع شده می باشد.

تجارت الکترونیک به زبان ساده به هرگونه معامله ای گفته می گردد که در آن خرید و فروش کالا یا خدمات از طریق اینترنت انجام می شود و به واردات و صادرات منتهی می گردد. تجارت الکترونیک معمولا کاربرد وسیعتری دارد، یعنی نه تنها شامل خرید و فروش از طریق اینترنت می باشد، بلکه سایر جنبه های فعالیتهای تجاری مانند خریداری، صورت برداری از کالاها ، مدیریت تولید، تهیه و توزیع، جابجایی کالاها و خدمات پس از فروش را نیز در بر می گیرد.

مطالعات نشان مي دهد كه تعميق در سرمايه و رشد بهره وري كل عوامل در تكنولوژري اطلاعات و ارتباطات، تاثير معناداري در شتاب رشد و بهره وري نيروي كار در دهه 1990 داشته می باشد. مطالعات نشان مي دهد كه هم توليد و هم هزينه هاي صرف شده در ابزارهاي پردازش داده الكترونيكي باعث افزايش رشد بهره وري كل عوامل توليد مي شوند (Hacker & Morsink , 2002).

مطالعاتحاكي از آنست كه IT به SMEs كمك مي كند تا بتوانند به فشارهاي محيطي پاسخ دهند، تقاضاي مشتريان را برآورده كنند و با چالشهاي جهاني شدن روبرو شوند (Bernardes & Verville , 2005).

بهره گیری از تجارت الکترونیک به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات برای شرکتهای کوچک و متوسط بسیار سودمند می باشد. مانند منافع می توان به موارد زیر تصریح نمود: (Thulani , Tofara & Langton , 2010)

– توانایی مقایسه شدن با شرکتهای بزرگتر

– بهبود ارتباطات، کیفیت و اطلاعات

– کاهش هزینه ها

– افزایش محدوده بازار

– یافتن تامین کنندگان جدید

– افزایش کارایی عملیاتی

– پیشنهاد محصولات و خدمات جدید

– دستیابی به بازارهای جهانی

– کاهش هزینه های تعاملات و اطلاعات

– کاهش هزینه های تبلیغات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

از طرفی ويژگيهاي خاص صنايع كوچك و متوسط باعث شده می باشد كه اين شركتها در پذيرش تجارت الکترونیک با موانع و مشكلات خاص خود روبرو شوند. بررسي پذيرش تكنولوژي‌هاي نوين در ميان اندازه‌هاي مختلف سازمان‌هاي اقتصادي و خدماتي (كسب و كارهاي اقتصادي) نشان مي‌دهد كه صنايع كوچك و متوسط تكنولوژي‌ها را نسبتاً كندتر مي‌پذيرند و ارتباط معناداري بين پذيرش فناوري اطلاعات و اندازه شركت هست (آنكتاد 2004). آنكتاد در گزارش تجارت الكترونيكي و توسعه سال 2004 بر اين عقيده می باشد كه با وجود رشد فزاينده تجارت الكترونيكي و افزايش روز به روز اهميت آن، توسعه اين پديده در بين شركتهاي كوچك و متوسط به كندي اتفاق مي‌افتد.

در سال 2001 در اروپا 79 درصد از شركتهاي بزرگ به اينترنت دسترسي داشتند در حالي كه همين رقم براي شركتهاي كوچك و متوسط 25 درصد گزارش شده می باشد (UNCTAD E-Commerce and Development Report ,2004).پذيرش تجارت الكترونيك در شركتهاي كوچك و متوسط محدود به به كارگيري ايميل و وب مي باشد و اين شركتها اينترنت را براي ارتباط و تبليغات بهره گیری مي كنند (Lawson , Alcock , Cooper & Burgess , 2003). اما آن چیز که كه غير قابل انكار می باشد، اثرات و فشار ناشي از محيط رقابتي تجارت جهاني براي بكارگيري تجارت الكترونيكي (بخصوص در بخش B2B) می باشد كه بدون در نظر داشتن اندازه شركتها به آنها تحميل مي‌گردد. پس شركتهاي كوچك و متوسط در نهايت مجبور به بكارگيري تجارت الكترونيكي خواهند بود.

با در نظر داشتن آنکه سياستهاي اتخاذي در حمايت از پذيرش تجارت الكترونيك توسط SMEs، بايد بر پايه آگاهي از مزايا، موانع و مشكلات باشند تا بتوانند فوايد بالقوه بيشتري براي SMEs داشته باشند(CISC Department of Economics , 2006) تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف به بررسي دلايل پذيرش كند تجارت الكترونيك و ICT توسط SMEs پرداخته می باشد.

در نتیجه تحقيقي كه در در مورد موانع پذيرش ICT و بهره گیری از اينترنت انجام شده می باشد، كار در يك بازار مناسب و داشتن ديدگاه مناسب از توانايي هاي اينترنت ، هنگاميكه با استراتژي مناسب، تعهد مديريت، زيرساخت ها، صلاحيت و توانايي همراه گردد بيشترين تاثير را بر پذيرش اينترنت دارد (Doherty & Chadwik , 2003).

در تحقيق ديگري مشخص شده می باشد كه كه ويژگيهاي شخص مدير از قبيل سن ، پيش زمينه اخلاقي ، تجربيات شخصي اينترنتي و فشارهاي رقابتي درك شده توسط او بر پذيرش ICT و تجارت الكترونيك تأثیر بسزايي دارد( Jesse , 2008& Weltevreden) . به گونه کلی متغيرهاي داخل و خارج از سازمانی متعددي از قبيل اندازه سازمان ، درجه تاثير شخصي ، تكنولوژي قبلي مورد بهره گیری و همچنين ميزان فشار رقابت درك شده مانند عوامل تاثير گذار بر پذيرش تجارت الکترونیکاست (Dholakia& Nir , 2004).

مطالعات نشان می دهد موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط به توضیح زیر می باشد:

هزینه زیاد اجرای تجارت الکترونیک، پیچیدگی اجرا، مقاومت اعضاء در برابر تغییر، نبودن مهارتهای تکنیکی و تخصصی، کمبود وقت برای اجرای تجارت الکترونیک، نا مناسب بودن تجارت الکترونیک برای محصولات و خدمات شرکتهای کوچک و متوسط، ناآگاهی نسبی از منافع تجارت الکترونیک، نبودن اعتماد و مسائل مالی و نبودن طرفداری مدیریت ارشد(Thulani et al , 2008).

مدلی در زمینه موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط در دوگروه عمده ارائه شده می باشد: موانع درون سازمانی و موانع برون سازمانی (حنفی زاده و رضایی ، 86).

در تحقيقی که در مورد عوامل موفقيت پذيرش تجارت الكترونيك در SMEs ايراني صورت گرفته، عوامل موثر بر بهره گیری از تجارت الکترونیک به سه دسته عوامل سازمانی، عوامل محیطی و عوامل فنی تقسیم بندی شده می باشد. در این پژوهش از مهمترین عوامل عدم پذیرش تجارت الکترونیک، وجود نداشتن کارتهای اعتباری در ایران می باشد. اين تحقيق بيان مي كند تنها 7% شركتهاي كوچك و متوسط ايراني ، تجارت الكترونيك را به عنوان هسته مركزي تجارت خود قرار داده اند در حاليكه 91% تنها از اينترنت براي فرستادن و دريافت ايميل بهره گیری مي نمايند (Sanayei & Rajabion , 2009).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

موانع مذكور در واقع مسايلی هستند كه كشورهاي مختلف سعي كرده اند با اتخاذ سياستهاي مناسب آنها را حل نمايند. بنابراين لازم می باشد كه هر كشور و حتي منطقه اي ، نيازها و چالشها ي خود را شناسايي نموده و در جهت رفع آن سياستگزاري نمايد.

4-1- تعریف مسئله و اظهار موضوع اصلی پژوهش

همانگونه که در بخش ضرورت و اهمیت پژوهش مطرح شده می باشد توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط می تواند عملکرد آنها را بهبود بخشد. شناسایی موانع توسعه این امر در شرکتهای کوچک و متوسط می تواند به راهکارهای اجرایی منجر گردد تا با بهره گیری از آن پیشرفت توسعه تجارت الکترونیک بیشتر گردد.

مدتهاست که صنعت نساجی و زوال تدریجی آن در محافل صنعتی و اقتصادی کشور مورد بحث قرار گرفته می باشد. مسئله مهم آنست که این صنعت رو به اضمحلال می باشد و بایستی هرچه زودتر برای آن چاره ای اندیشیده گردد. با در نظر داشتن این مسئله که استان یزد از قطبهای نساجی کشور به شمار می رود و بنا به تجمع واحدها به صورت خوشه در این استان، به مقصود رفع معضلات این واحدها با رویکرد بهبود با بهره گیری از تجارت الکترونیک، لزوم انجام چنین تحقیقی عیان می باشد. پس این پژوهش به دنبال شناسایی موانع توسعه تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط ایران و ارائه یک مدل تجاری به عنوان راهکار اجرایی می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 209

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.