دانلود مقاله رایگان

منبع تحقیق : پایان نامه ارشد مهندسی فناوری اطلاعات: ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات – گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع:

ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان: مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

استاد راهنما:

دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مهندس حامد فضل اله تبار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

در ارتباط با سازمان هایی که قبلا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام داده اند، تحلیل شکاف بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی های روز و سیستم های اطلاعاتی از قبل طراحی شده ،نیاز مند باز نگری در طریقه برنامه ریزی استراتژیک می باشد،که مقاصد آتی، وضعیت فعلی سازمان و ارزیابی میزان شکاف بین آن دو و تدوین نقشه راه یا تعیین مسیر مناسب جهت حرکت از وضعیت فعلی به سوی وضعیت مقصد(آتی) را شامل می گردد .

در ارتباط با تکنولوژی های روز ،در این پژوهش به مطالعه شرایط و ویژگی های مرتبط با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر ، که به تازگی وارد دنیای تحقیقات آکادمیک گردیده اند، پرداخته ایم و راه های به کارگیری تکنولوژی رایانش ابری در سیستم های اطلاعاتی سازمان را مورد مطالعه قرار داده ایم،یعنی از یک طرف جنبه تکنولوژی CloudERP را مورد ارزیابی قرار داده ایم و از سوی دیگر وضعیت برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها درجهت بهره گیری از تکنولوژی های روز را واکاوی نموده ایم.

تا آنجا که در ارتباط با ارائه نقشه تعالی سازمان ها، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC ) ارائه شده توسط شرکت مبنا را اساس طراحی کارت امتیازی جدیدی مبتنی بر تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب در ارتباط با بهره گیری از تکنولوژی های روز(به عنوان مثال رایانش ابری) قرار داده ایم. این تحلیل شکاف از طریق مدل ارئه شده ما، انجام می شود، و خروجی آن طراحی کارت امتیازی جدیدی مطابق با تکنولوژی روز باشد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده یک مدل Y مانند؛ ارائه می گردد و مبنای انتقال به وضعیت آینده آن نیز متدولوژی EAP و تحلیل استراتژیک نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید از چهار وجه استراتژیکی، سازمانی، مدیریتی و عملیاتی می باشد .

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1- مقدمه

در این بخش به توضیح کلیات پژوهش پرداخته می گردد تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع پژوهش و چارچوب مورد نظر ، اهمیت آن و روش پژوهش ایجاد گردد. از این رو در ادامه ، آغاز به توجیه ضرورت انجام پژوهش خواهیم پرداخت سپس به اظهار مسئله پژوهش می پردازیم و اهداف پیش رو را مشخص خواهیم نمود . معرفی روش پژوهش و تکنیک های اجرایی (مدل مفهومی پژوهش ) بخش بعدی این فصل خواهد بود و نهایتاَ به توضیح مراحلی که در فصول آتی طی خواهیم نمود می پردازیم.

2- ضرورت و اهمیت موضوع

سيستم هاي سازماني بواسطه طبيعتي كه در آنها نهفته می باشد، منطق خاص خود را بر استراتژيها، سازمان و فرهنگ آن حاكم مي كنند . با وجود اينكه ممكن می باشد در برخي موارد ، مجز ا بودن برخي از واحدها ي سازماني مقبول مديران باشد، اما ا ين سيستم ها، سازمان را به سمت يكپارچگي هر چه بيشتر از لحاظ اطلاعاتي سوق مي دهند . از سوي ديگر اين سيستم ها، اجراي فرايندهاي عمومي را به سازمان ديكته مي كنند، درحاليكه ممكن می باشد اجراي برخي از فرايندها بصورت خاص براي سازمان، مزيت هاي رقابتي خاصي ايجاد كرده باشد.

اگر سازماني بدون توجه داشتن به الزامات سازماني و تجاري اقدام به پياده سازي سيستم هاي سازماني نمايد، روياي يكپارچگي اطلاعات براي آن تبديل به كابوسي دردناك خواهد گردید . ممكن می باشد منطق سيستم با منطق كسب وكار سازمان در تعارض باشد كه اين موضوع منجر به صرف هزينه و زمان زياد و از دست رفتن مزاياي رقابتي سازمان شده و يا اينكه تبديل به وزنه اي سنگين بر پاي سازمان برا ي حركت آن به سمت جلو گردد . با وجود مزاياي متعددي كه پياده سازي سيستم هاي سازماني به همراه دارند ، اما ريسك پياده سازي آنها نيز بالاست و مديراني كه تصميم به اجراي چنين سيستمي در سازمان خود دارند، بايد توجه داشته باشند كه شيفتگي نسبت به مزيتهاي اين سيستم ها مانع از در نظر داشتن مخاطرات همراه آنها نشود.

درنتیجه هر سازمان نیازمند پیاده سازی سیستمهای سازمانی بر اساس شرایط خاص خود خواهد بود، که مبنای انجام آن، داشتن برنامه ریزی مدون در جهت اهداف کسب و کار می باشد .

برای انجام این برنامه ریزی، بایستی پیشینه و شرایط تکامل برنامه ریزی را در نظر بگیریم. در طریقه تکامل برنامه ریزی استراتژیک ، پس از پیدایش ابعاد مختلف برنامه ریزی در همه زمینه ها، نیاز به برنامه ریزی در جهت سازمان دهی فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات احساس گردید، متعاقب با آن ، مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و به دنبال آن برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شکل گرفت. در این نوع برنامه ریزی به تدوین آرمان ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات پرداخته می گردد. از این طریق می توان تصویر روشنی از جهت گیری سازمان در زمینه فناوری اطلاعات کسب نمود ونیز می توان سیستم های اطلاعاتی را به گونه ای توسعه داد، تا اهداف سازمان را به گونه کامل برآورده نمایند.این برنامه ریزی تمامی جنبه های فناوری اطلاعات شامل سخت افزار،نرم افزار ،نیروی انسانی و ارتباطات را در بر می گیرد.

در زمان فعلی و با درنظر گرفتن آینده فناوری های مرتبط با سیستم های توزیع شده، و برای دستیابی به سیستم های سازمانی مبتنی بر تکنولوژی های روز، بایستی شرایط پیاده سازی سیستم های سازمانی مبتنی بر ابر، و برنامه های استراتژیک سازمان ها را که قابلیت اجرایی دارند، تواما مورد مطالعه و پژوهش قرار داد.

3- هدف از پژوهش

بهره گیری از ERP در ظرف مدت این چند سال به گونه ریشه ای دچار تغییرات شده می باشد و امروزه ERP می تواند برای هر نوع شرکتی در هر شاخه کاری راه حل ارائه دهد.ERP ابری به مقصود گسترش و کنترل برنامه ریزی منابع سازمانی راهی ساده می باشد که سازمان ها دیگر نیاز به تحمل هزینه های مربوط به سرور های اضافی و دیگر هزینه های وابسته به آن نیستند. نرم افزار به عنوان سرویس (Software as a Service) در حال حاضر یکی از رایج ترین و نیرومند ترین نوع از سرویس های رایانش ابری می باشد . ERP با بهره گیری از Saas ،سازمان های کوچکتر با بودجه محدود را قادر می سازد تا بتوانند با دسترسی به این فناوری راهی برای مدیریت مالی ،انعطاف پذیری بالا پیش روی تغییرات،مقیاس پذیری بیشتر،کارایی بالاتر و قابلیت دسترسی بهتر و از طرفی نگهداری کمتر پیدا کنند[1] .

برای مطالعه شرایط لازم جهت انتقال سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان به تکنولوژی رایانش ابری ، از ابزار برنامه ریزی استراتژیک بهره گیری می نماییم و به همین دلیل،یکی از نتایج کلی این پژوهش ارائه مدلی جهت سهولت استخراج استراتژی های جدید بر اساس انطباق تکنولوژی های روز بر منابع سازمان می باشد .

همچنین لازمه این گونه تحقیقات وجود یک مطالعه موردی می باشد،که برای این مقصود ساختار فناوری اطلاعات شرکت پست مد نظر قرار گرفته می باشد،که اصلاح ساختار استراتژیک این شرکت(در ارتباط با تکنولوژی های جدید) به عنوان یکی از شرکت های تابعه وزارت فناوری اطلاعات ایران، می تواند قدمی موثر در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری از منابع سازمان باشد . با مطالعه های آینده بر روی توسعه این پژوهش ، دستیابی به استانداردی جهت سازمان های مشابه در ایران، محقق خواهد گردید.

4- پرسش ها و فرضیات پژوهش

– سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان ، بسته هاي نرم افزاري از پيش طراحي شده و از پيش مهندسي شده اي هستند كه براي پردازش تعاملات اطلاعاتي درون سازمان و تسهيل يكپارچگي اطلاعات به مقصود برنامه ريزي بهتر و پاسخگويي سريعتر به نيازهاي مشتريان طراحي شده اند.[14]

– پردازش(رایانش) ابری ، به برنامه ها و سرویس هایی تصریح دارد،که در یک شبکه توزیع شده اجرا می شوند و از منابع مجازی بهره گیری می کنند،همچنین از طریق پروتکل های رایج اینترنت و استاندارد های شبکه قابل دسترسی می باشند.[2]

– برنامه ریزی سیستم های کسب وکار ، یک روش ساخت یافته یا یک متدولوژی برای برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی سازمان هاست که جهت گیری سازمان ها را در کوتاه مدت و بلند مدت در مورد سیستم های اطلاعاتی ترسیم می کند[3]

– سایت اصلی شرکت پست ، قابلیت اتصال و اشتراک گذاری منابع پردازشی به شبکه ملی ارتباطات را دارد .

– قابلیت انطباق محاسبات ابری روی منابع سازمان(شرکت پست)،وجود داردد .

5- مدل مفهومی پژوهش

در این پژوهش آغاز به تعریف سيستمهاي برنامه ريزي منابع سازمان(ERP) و سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مبتنی بر ابر (CloudBasedERP) می پردازیم و ویژگی های این سیستم ها را مورد مطالعه قرار می دهیم، و با در نظر داشتن ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک ،مدلی از برنامه ریزی استراتژیک منابع سازمان مبتنی بر ابر را ارائه می دهیم ،سپس در مطالعه موردی ، شرایط دستیابی به این مدل را مورد پژوهش قرار می دهیم.

در این پژوهش از مزیت کارت امتیازی متوازن هم برای دستیابی به نقشه استراتژیک سازمان بهره خواهیم برد.

6- محتوای پژوهش در فصول آینده

در فصل 2 به جستجو در ادبیات موضوع مبانی نظری و شرایط دستیابی به Cloud ERP و کارهاي انجام شده در قسمت های مختلف این موضوع می پردازیم. در فصل 3 به مطالعه و معرفی و الگوی تحلیلی و معماری Cloud ERP ، از دیدگاه تکنولوژی می پردازیم و همچنین برنامه ریزی استراتژیک ،را به عنوان ابزار تدوین راهبردها اظهار میکنیم. در فصل 4 یک مطالعه ي موردي در راستاي کار انجام شده مورد بحث قرار گرفته، و مدل تطبیق داده شده را با بهره گیری از برنامه ریزي استراتژیک مورد ارزیابی قرار میدهیم. در نهایت در فصل 5 با نتیجه گیري و جمع بندی کارهاي انجام شده و اظهار کارهاي آینده، پژوهش را به پایان میرسانیم.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 187

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.