دانلود مقاله رایگان

دانلود فرمت word : پایان نامه ارشد گروه زبان و ادبیات فارسی: شرح مشکلات دیوان خاقانی( هفت ترکیب بند بلند شرح نشده )

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

توضیح معضلات دیوان خاقانی( هفت ترکیب بند بلند توضیح نشده )

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر محمد حسین کرمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده

 

خاقانی شروانی شاعر بزرگ قرن ششم و یکی از بزرگترین شاعران عرصه‌ی پهناور ادب فارسی می باشد، که به دلیل وسعت اطلاعات علمی و طبع و قریحه‌ی سرشار‌ صاحب سبک خاصی در ادب فارسی گردیده می باشد‌. برای آشنایی عمیق با شعر خاقانی و سیر در جهان پر رمز و راز این شاعر بزرگ، شناخت زبان و عناصر لفظی و معنوی و علوم و فنون مورد علاقه‌ی او ضروری می باشد. اشعار خاقانی در نگاه اول ساده به نظر می‌آید‌‌‌‌‌؛ امّا گستردگی اطلاعات علمی ، معانی و افکار تازه و ترکیبات و تعابیر غریب موجب گردیده می باشد تا درک مفاهیم شعر او دشوار و نیازمند توضیح و توضیح گردد‌‌. شهرت شاعر شروان به قصیده‌سرایی مانع از توجه شایسته به ترکیب‌بندهای کم‌نظیر او گردیده می باشد. خاقانی در ترکیب‌بندها نیز همانند قصاید، بسیاری از مسائل فرهنگی و اجتماعی مختلف را اظهار کرده می باشد. درک بهتر مضامین شعر خاقانی و شناخت بیشتر زوایای آثار این شاعر‌، توضیح و توضیح بیشتری را برای آثار او می‌طلبد‌. در این پایان‌نامه کوشش بر آن می باشد که به توضیح و توضیح هفت ترکیب‌بند توضیح نشده‌ی خاقانی پرداخته گردد و هدف از این پژوهش درک بهتر مفاهیم و مضامین اشعار خاقانی و آشنایی بهتر و بیشتر با اندیشه‌ها و افکار این شاعر بزرگ می باشد‌. روش کار در این پایان‌نامه، توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای می باشد. آغاز به آثاری که در باره‌ی خاقانی نوشته شده می باشد مراجعه می‌کنیم و با بهره گیری از این منابع به توضیح ترکیبات می‌پردازیم. این پایان‌نامه در چهار فصل تنظیم گردیده می باشد‌‌.

فصل اوّل: با عنوان مقّدمه و کلیّات، شامل مقدمه‌، اهداف پژوهش‌، اهمیّت و ضرورت پژوهش، پیشینه و روش پژوهش می باشد.

فصل دوم: در ‌بردارنده‌ی نگاهی کلی بر زندگی و شیوه‌ی شاعری خاقانی و سبک شعر در قرن ششم می باشد.

فصل سوم: به توضیح و توضیح هفت ترکیب‌بند خاقانی اختصاص یافته می باشد.

فصل چهارم: در این فصل نتایج حاصل از این پژوهش گرد هم آمده می باشد.

 

کلید واژه‌ها: خاقانی ، توضیح، دشواری‌ها

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                             صفحه

 

فصل اوّل: مقدّمه و کلیّات

۱-1-   اهداف پژوهش  …………………………………………………………………………………………….2

۱-2-   اهمیّت و ضرورت پژوهش  …………………………………………………………………………..2

۱-3-   فصل‌های پایان‌نامه  …………………………………………………………………………………….3

۱-4-   پیشینه‌ی پژوهش  ……………………………………………………………………………………….3

۱-4-1- توضیح گذشتگان بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………..3

۱-4-2- توضیح معاصران بر اشعار خاقانی  ……………………………………………………………….4

۱-4-3- تحقیقات خارجی  …………………………………………………………………………………….5

۱-5-   روش پژوهش  ……………………………………………………………………………………………..6

 

فصل دوم: گذری بر احوال خاقانی و سبک شعر در قرن ششم

۲- 1-  زندگی خاقانی  ……………………………………………………………………………………………8

2-2- خانواده و نزدیکان خاقانی……………………………………………………………………………….9

2-3- محل و زمان تولد و وفات خاقانی………………………………………………………………..10

2-4- مروری برسبک شعر در قرن ششم  ……………………………………………………………11  

2-4-1- سبک آذربایجانی ……………………………………………………………………………………12

2-5 ـ مختصات شعر در قرن ششم ……………………………………………………………………..13

2-5-1- سطح زبانی ……………………………………………………………………………………………..13

2-5-2- سطح فکری …………………………………………………………………………………………….13

2-5-3- سطح ادبی ………………………………………………………………………………………………14

2-6- سبک شعری خاقانی ……………………………………………………………………………………14

عنوان                                                                                                                صفحه   

 

2-7- مضامین و موضوعات شعر خاقانی ………………………………………………………………17

2-7-1- وطن دوستی …………………………………………………………………………………………..17

2-7-2 فلسفه ستیزی …………………………………………………………………………………………..17                                                             

2-7-3- نجوم ……………………………………………………………………………………………………….18

2-7-4- طب …………………………………………………………………………………………………………18

2-7-5- موسیقی ………………………………………………………………………………………………….19

2-7-6- قرآن و علوم دینی …………………………………………………………………………………..20

2-7-7- مدح ………………………………………………………………………………………………………..20

2-7-8- نرد و شطرنج …………………………………………………………………………………………..21

2-7-9- خاقانی وآئین مسیحیت ………………………………………………………………………….21

2-7-10- حبسیّات ………………………………………………………………………………………………22

2-7-11- مفاخره ………………………………………………………………………………………………….23

2-7-12- ستایش پیامبر(ص) و کعبه ………………………………………………………………….23

2-7-13- توصیف صبح ………………………………………………………………………………………..24

2-7-14- اطلاعات عمومی …………………………………………………………………………………..24

2-8- زیبا شناسی و صورخیال در شعر خاقانی ……………………………………………………25

2-8-1- استعاره ……………………………………………………………………………………………………25

2-8-2- تشبیه ……………………………………………………………………………………………………..26

2-8-3- کنایه ……………………………………………………………………………………………………….27

2-8-4- مجاز ………………………………………………………………………………………………………..28

2-8-5- آرایه‌های دیگر ………………………………………………………………………………………..28

 

فصل سوم: توضیح و توضیح هفت ترکیب‌بند بلند توضیح نشده‌ی خاقانی

3-1- ترکیب‌بند اوّل با مطلع« دلا از جان چه برخیزد یکی جویای جانان شو »  

درموعظه و نعت رسول اکرم‌(ص) و تخلّص به مدح ناصرالدّین ابراهیم ……………….31

 

  عنوان                                                                                                              صفحه      

 

3-2-ترکیب‌بند دوم بامطلع«خوش‌خوش به روی ساقیان لب‌گشت خندان صبح‌را»                   

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان …………………………………………………………………63

3-3- ترکیب‌بند سوم با مطلع « جام ز می دوقلّه کن خاصّ برای صبحدم »

در مدح جلال‌الدّین اخستان شروان‌شاه ……………………………………………………………..123

3-4- ترکیب‌بند چهارم با مطلع « خنده‌ی سر به مهر زد دم صبح »

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان شروان‌شاه ……………………………………………..177

3-5- ترکیب‌بند پنجم با مطلع « جو‌ به جو راز جهان بنمود صبح »

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان ……………………………………………………………….224

3-6- ترکیب‌بند ششم با مطلع « برقع زرنگار بندد صبح »

در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر اخستان ……………………………………………………………….279

3-7- ترکیب‌بند هفتم با مطلع « سر چو آه عاشقان برکرد صبح »

نوروزیه در مدح جلال‌الدّین ابوالمظفر شروان‌شاه اخستان …………………………………336

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه‌ گیری: ……………………………………………………………………………………………………….376

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………….380

  

مقدمه

 انس و آشنایی با افکار واندیشه‌های هر شاعری نیازمند شناخت سبک و پیام سخن اوست. بسیاری از آثار بزرگان ادبی ما به دلیل بهره گیری از اصطلاحات و ترکیبات خاص، صور خیال و هنرهای شاعرانه نیاز به توضیح و توضیح دارند. یکی از این شاعران پرآوازه که شعر او به دلیل بهره گیری از تعبیرات، تلمیحات، صور خیال، ترکیبات پیچیده و نغز و وصف‌های بدیع و بی‌نظیر نیاز به توضیح و توضیح دارد خاقانی شروانی می باشد .

درک و شناخت اشعار خاقانی نیازمند به داشتن اطلاعات گسترده، آشنایی با اخبار و احادیث و آگاهی از اصطلاحات علمی معمول و رایج روزگار شاعر می باشد. اندیشه‌ها و افکار شاعر چنان در الفاظ و ترکیبات پیچیده قرار گرفته می باشد که درک و فهم آن برای خوانندگان و علاقه‌مندان دنیای پر راز و رمز این شاعر دیرآشنا به آسانی میسّر نیست.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 405

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

 

Comments are closed.